Měření, monitorování a analýza kvality elektrické energie

Nabízím:
měření kvality elektrické energie, detekci přechodových jevů v síti včetně odhalení příčin rušení. Součástí měření je vypracování rozboru naměřených hodnot, zpracování grafů, návrh na odstranění zjištěných závad, návrh kompenzačního resp. dekompenzačního rozvaděče.

Měřené veličiny:

 • základní složky sítě - napětí, proud, kmitočet, účiník, činný, jalový zdánlivý výkon a odebraná energie
 • krátkodobé poklesy a zvýšení měřených veličin
 • proudová a napěťová nesymetrie napájecího napětí
 • přerušení napájení
 • vyšší harmonické složky až do 50tého řádu
 • flikr - rychlé kolísání napětí
Nežádoucí veličinu průmyslové sítě tvoří jalová energie jejíž množství určují nainstalované spotřebiče. Měřením lze zjistit nežádoucí odběry jalové energie jak indukčního tak kapacitního charakteru a následně stanovit potřebný kompenzační resp. dekompenzační výkon pro návrh kompenzačního rozvaděče.

 

Analyzátor kvality napájecí sítě EME319
 • X/5A (X/1A), 230/400V (57/100V)
 • MODBUS RTU
 • Měření ve čtyřech kvadrantech
 • Harmonická analýza (DFT)
 • Programovatelný převod MTP, MTN
 • Zapojení Y/D (3x 230V, 3x57V, 2x100V)
 • Třída přesnosti: 1%
 • 2 GB paměti, SD karta
 • 4x S0 výstup,P+, P-, Q+, Q-, programovatelný
 • Software Max Communicator 10 pro Windows 10, 11 a Android
 • Webový manager (LAN/EME319)

Analyzátor EME319 je určen pro měření dílčí spotřeby elektrické energie nebo kontrolu kvality napájecí sítě v průmyslových aplikacích. Kromě energie elektroměr měří hlavní elektrické parametry sítě (fázová napětí, proudy, okamžité výkony, účiník, THD, přetížení, výpadky, podpětí, …) a zpřístupňuje je na displeji nebo vestavěném portu MODBUS.
Naměřené hodnoty jsou ukládány do několika profilů (souborů) na microSD kartu 2 GB. Kapacita této paměti zaručuje hloubku historie měření delší dvaceti let pro profily: měsíční, denní a čtvrthodinové agregace. Detailní profil (rozlišení 320 ms) zaplní 2GB kartu až za dobu několika měsíců či let – dle dynamiky odběru.
Naměřená data mohou být přenášena po lince RS485 nebo v síti ETHERNET na protokolu MODBUS TCP pomocí převodníku LAN/EME319. V případě nebo poruchy spojení lze kartu z elektroměru vyjmout a data analyzovat na počítači v režimu OFFLINE.

Převodník LAN/EME319

 • Na jeden převodník lze zapojit více analyzátorů
 • Zobrazení dat analyzátoru pomocí webového prohlížeče
 • Webové stránky optimalizované pro mobilní telefon
 • Standardní MODBUS TCP komunikace
 • UDP port pro vícenásobné připojení
 • Transakční fronta požadavků
 • CGI rozhraní pro uživatelské aplikace
Převodník LAN/EME319 propojuje registrační analyzátor EME319 se sítí ETHERNET standardním MODBUS TCP portem 502. Jakákoli síťová aplikace postavená na tomto standardu může z analyzátoru EME319 vyčítat aktuální i uložené hodnoty měření. Pro tyto účely je dodáván software EMEX a Max Communicator 10.

Soubory ke stažení:

 • Manuál k EME 319
 • Odkaz na soubory instalace a manuály software Max Communicator
 • Instalace software EMEX
Kontaktní a poptávkový formulář
Objednávka on - line

Domovská stránka | Regulace 1/4 hod. maxima | Kompenzace účiníku | Analýza el. sítě | Opravy PC | Objednávka

Copyright © 2008 L.P. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 26. května 2024