Kompenzace účiníku

Rostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Vynucení povinnosti kompenzace je realizováno procentní přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie. Pokud se cos fí pohybuje v mezích 0,95 – 1,00, neplatí zákazník žádnou cenovou přirážku. Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot menší než 0,95, platí zákazník provozovateli distribuční soustavy cenovou přirážku stanovenou podle níže uvedené tabulky. Hodnota tg fí pro určení procentní přirážky za nedodržení účiníku se zaokrouhlí na tři desetinná místa dolů.

Nevyžádaná dodávka kapacitní práce do sítě je pak účtována na vrub odběratele příslušnou sazbou, v současnosti 440 Kč/Mvarh. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení běžnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí. Vhodným kompenzačním zařízením se mohou ušetřit náklady na elektrickou energii i při odběru ze sítí nízkého napětí snížením hodnoty hlavního jističe.
Kompenzací účiníku se sníží odběr induktivního jalového výkonu. V důsledku toho pak nemusíte platit cenové přirážky a tím můžete trvale snížit náklady za dodávku elektřiny. Vedlejším účinkem kompenzace účiníku je částečné získání rezervy činného výkonu. To vám umožňí připojení dalších spotřebičů, aniž byste museli řešit problematiku zatížení stávajícího transformátoru.
Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá odpovídající funkci kompenzačních rozváděčů. Tato je podmíněna zejména:

  • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa
  • použitím odpovídajících komponent ,kvalitní regulátor, dostatečná dimenze vodičů a pojistek atd...
  • posouzením úrovně harmonického rušení a případným vybavení ochrannými tlumivkami
  • zajištěním odpovídajících provozních podmínek
Nabízím:
rekonstrukci starších kompenzačních rozváděčů, tak i návrh a dodávku nových.

Reference:
PHOENIX a.s., FERMAT CZ s.r.o., Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o., Alec Precision Technology a.s., FORS spol. s r.o., Stafikr, spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Seva Flora s.r.o., AGROZET ZS, s.r.o., AGAS a.s., Fagus, a.s., Posklizňová linka Čelákovice, a.s., AgroFarm spol. s r.o. ...

 

Kontaktní a poptávkový formulář

Domovská stránka | Regulace 1/4 hod. maxima | Kompenzace účiníku | Analýza el. sítě | Opravy PC | Objednávka

Copyright © 2008 L.P. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 26. května 2024